22.06.2022

Licencja ANSYS LS-DYNA w ramach posiadanej licencji ANSYS Academic Campus.

Miło nam poinformować, że od początku czerwca w ramach wsparcia technicznego licencja ANSYS LS-DYNA, została dodana do pakietu licencji ANSYS Academic Campus i jest dostępna dla wszystkich uprawnionych użytkowników


W ramach posiadanej licencji Campus dostępnych jest dodatkowo:

  • 25 licencji badawczych (Research) oprogramowania ANSYS LS-DYNA
  • 300 licencji ANSYS HPC Research LS-DYNA (rdzenie obliczeniowe)
  • 250 licencji dydaktycznych (Teaching) oprogramowania ANSYS LS-DYNA

W celu skorzystania z ANSYS LS-DYNA należy doinstalować oprogramowanie na komputerze (o ile nie zostało wcześniej domyślnie zainstalowane).  

Dostęp do oprogramowania został opisany w punkcie "Instrukcja instalacji” na stronie: https://www.cri.agh.edu.pl/licencje-i-oprogramowanie/ansys/ 

Linki do najnowszych plików instalacyjnych, które znajdują się w Instrukcjach dostępu przesyłanych na wniosek użytkownika nie uległy zmianie i są aktualne.