03.01.2018

Przedłużenie licencji oprogramowania Statistica


Poniżej kody przedłużające do wykorzystywanego przez Państwa oprogramowania Statistica.

Kody przedłużające Statistica (Access Code):

 • UN1Z5Q6VJ7WT72K dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZ612C912107AR-0
 • UN1ZCMNLN9YR7NR dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZP511C912130AR-5
 • UN1ZV16AFKHPB7U dla wersji jednostanowiskowych Statistica o numerze seryjnym JPZ511C912130AR-D
 • UN1ZDHAUDXCJV7H dla wersji sieciowych Statistica o numerze seryjnym JPZ612C912107ARCN-D
 • UN1ZAQNUG7BAMPX dla wersji sieciowych Statistica o numerze seryjnym JPZP511C912130ARCN-M

 

Instrukcja użycia kodu przedłużającego (Access code)

DLA WERSJI JEDNOSTANOWISKOWEJ

 1. Proszę skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze instalacyjnym Statistica - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12 lub C:\Program Files (x86)\StatSoft\STATISTICA 12.
 2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę: https://registration.statsoft.com/update.aspx
 3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu (Access Code), adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic).
 4. Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak zaktualizować Statistica.

DLA WERSJI SIECIOWEJ

 1. Proszę skopiować plik licencyjny z serwera licencji Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze FLEXlm - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\FLEXlm lub C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm.
 2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://registration.statsoft.com/update.aspx
 3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu (Access Code), adres e-mail oraz oraz plik licencyjny stat.lic).
 4. Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go zastosować na serwerze licencji Statistica.

 

UWAGA: Kod dostępu może być użyty jedynie dla skojarzonego z nim numeru seryjnego Statistica (jeden raz na każdym komputerze).