19.11.2019

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.2


…w laboratorium MOPS.

  • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.2.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:

    • CLion 2019.2.5,
    • IntelliJ IDEA 2019.2.4,
    • PyCharm 2019.2.4.