09.02.2021

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.8


…w laboratorium MOPS.

  • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.8.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:

    • CLion 2020.3.2,
    • IntelliJ IDEA 2020.3.2,
    • PyCharm 2020.3.3,
    • Weka 3.8.5.