30.03.2021

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.9.


…w laboratorium MOPS.

  • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.9.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:

    • CLion 2020.3.3,
    • IntelliJ IDEA 2020.3.3,
    • PyCharm 2020.3.5.