12.07.2022

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 11.4


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 11.4.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:

  • CLion 2022.1.3,
  • IntelliJ IDEA 2022.1.3,
  • Node.js 16.16.0,
  • PyCharm 2022.1.3,
  • Rar 6.12.