20.12.2022

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 11.6


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 11.6.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:

  • CLion 2022.3,
  • IntelliJ IDEA 2022.3,
  • Node.js 16.19.0,
  • PyCharm 2022.3.

 • Zainstalowany został nowy program:

  • OpenJDK 17.