17.01.2017

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.7


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.7.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:

  • Eclipse 4.6.2,
  • IntelliJ IDEA 2016.3.2,
  • NetBeans 8.2,
  • Oracle JDK 1.8.0_111,
  • xlockmore 5.50.