20.02.2019

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.8


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.8.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:

  • IntelliJ IDEA 2018.3.4,
  • Node.js 10.15.1,
  • PyCharm 2018.3.4.

 • Zainstalowany został nowy program:

  • CLion 2018.3.4 -- IDE dla C/C++.

 • Jeden program został usunięty:

  • Eclipse IDE for C/C++/Java Developers.