Na podstawie materiałów dostarczonych przez Dział Kadrowo-Płacowy

Informacje kadrowe

Tytuł profesora otrzymali:

Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani:

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego - na stałe zostali mianowani:

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego - na okres 5 lat zostali mianowani:

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:

Stopień doktora otrzymali:

Odznaczenia Państwowe wręczone na Uroczystym Senacie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

Biblioteka Główna

CYFRONET

Pion ds. Kształcenia

Brązowy Krzyż Zasługi

Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Wydział Metali Nieżelaznych

Wydział Wiertnictwa , Nafty i Gazu

Wydział Paliw i Energii

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowj

Wydział Matematyki Stosowanej