• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
marzec 2017:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH-profesor nadzwyczajny (2017-03-31)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH-profesor nadzwyczajny (2017-03-31)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH-asystent (2017-03-31)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor zwyczajny (2017-03-31)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor zwyczajny (2017-03-31)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2017-03-31)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-03-31)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2017-03-31)
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH (2017-03-29)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH (2017-03-23)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH (2017-03-23)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH (2017-03-20)
Wydział Energetyki i Paliw AGH (2017-03-20)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH (2017-03-15)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH (2017-03-08)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH (2017-03-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (2017-03-06)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (2017-03-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza