• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
marzec 2018:
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2018-03-29)
Studium Języków Obcych AGH - wykładowca j. angielskiego (2018-03-27)
Studium Języków Obcych AGH - 4 stanowiska lektora j. angielskiego (2018-03-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - adiunkt (2018-03-27)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-03-27)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2018-03-27)
Wydział Humanistycznego AGH - profesor nadzwyczajny (2018-03-21)
Wydział Humanistycznego AGH - adiunkt (2018-03-21)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2018-03-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-03-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2018-03-08)
Wydział Humanistyczny - profesor nadzwyczajny (2018-03-08)
Wydział Humanistyczny - adiunkt (2018-03-08)
Wydział Humanistyczny - adiunkt (2018-03-08)
Wydział Humanistyczny - asystent (2018-03-08)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - asystent (2018-03-07)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-03-07)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-03-06)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2018-03-06)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2018-03-06)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2018-03-06)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - starszy wykładowca (2018-03-02)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2018-03-02)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor zwyczajny (2018-03-02)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - profeosr nadzwyczajny (2018-03-02)
Wydział Metali nieżelaznych - asystent (2018-03-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza