• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
marzec 2019:
Wydział Zarządzania AGH - profesor nadzwyczajny (2019-03-28)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - profesor nadzwyczajny (2019-03-28)
Wydziału Matematyki Stosowanej AGH - starszy wykładowca (2019-03-27)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - asystent (2019-03-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt (2019-03-22)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor zwyczajny (2019-03-22)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - wykładowca (2019-03-22)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - asystent (2019-03-20)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH -adiunkt (2019-03-20)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2019-03-20)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH - adiunkt (2019-03-18)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - profesor nadzwyczjany (2019-03-15)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - profesor nadzwyczajny (2019-03-15)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent naukowo-dydaktyczny (2019-03-15)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent naukowo-dydaktyczny (2019-03-15)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - cztery stanowiska na asystenta (2019-03-15)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2019-03-11)
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2019-03-07)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor nadzwyczajny (2019-03-07)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - 2 stanowiska - starszy wykładowca (2019-03-07)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2019-03-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - profesor nadzwyczajny (2019-03-04)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2019-03-04)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2019-03-04)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - starszy wykładowca (2019-03-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2019-03-04)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza