• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2008:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-24)
Wydział Paliw i Energii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-04-24)
Wydział Paliw i Energii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-04-24)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-24)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego (2008-04-24)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2008-04-21)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-04-21)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (wersja poprawiona) (2008-04-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska asystenta (wersja poprawiona) (2008-04-16)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-11)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-09)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-09)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2008-04-09)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-09)
Wydział Nauk Społecznych Stosowanych - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-03)
Wydział Nauk Społecznych Stosowanych - konkurs na stanowisko asystenta (2008-04-03)
Wydział Nauk Społecznych Stosowanych - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-04-03)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-04-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza