• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2017:
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - starszy wykładowca (2017-04-28)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-04-28)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - asystent (2017-04-28)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-04-28)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2017-04-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2017-04-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2017-04-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2017-04-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2017-04-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2017-04-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-04-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-04-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-04-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - adiunkt (2017-04-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - adiunkt (2017-04-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - adiunkt (2017-04-27)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent naukowo-dydaktyczny (2017-04-27)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - starszy wykładowca (2017-04-27)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - starszy wykładowca (2017-04-27)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - adiunkt (2017-04-26)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-04-26)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2017-04-26)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2017-04-26)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2017-04-26)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH asystent naukowy (2017-04-26)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2017-04-25)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2017-04-25)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH (2017-04-24)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH (2017-04-24)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (2017-04-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - profesor nadzwyczajny (2017-04-07)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - profesor nadzwyczajny (2017-04-07)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2017-04-07)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - asystent (2017-04-07)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-04-07)
Studium Języków Obcych AGH - 2 stanowiska lektora (2017-04-04)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza