• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
maj 2008:
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-27)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-20)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-16)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-15)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-15)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-15)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-15)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-05-15)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-05-14)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-14)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-14)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-14)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-13)
Wydział Nauk Społecznyc Stosowanych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-05-13)
Wydział Nauk Społecznych Stosowanych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-05-13)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-12)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-05-12)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-05-08)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-08)
Wydzial Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-08)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego - wersja poprawiona (2008-05-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-07)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-07)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-05-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Fizyki i Infromatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-05-05)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2008-05-05)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2008-05-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-05)
Wydział Zarządania - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko asystenta (2008-05-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-05-05)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-05-05)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-05-05)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-05-05)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza