• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
maj 2014:
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2014-05-30)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-30)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-30)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2014-05-30)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2014-05-30)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2014-05-30)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2014-05-30)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-30)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-30)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2014-05-29)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-29)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2014-05-28)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-23)
Wydział Wiwertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-23)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-23)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2014-05-23)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na 3 stanowiska asystentów stażystów (2014-05-23)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2014-05-21)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - konkurs na stanowisko wykładowcy (2014-05-21)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-21)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-21)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-21)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-21)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-21)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-13)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2014-05-13)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-12)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-12)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2014-05-12)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2014-05-12)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2014-05-12)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na staowisko profesora nadzwyczajnego (2014-05-12)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2014-05-12)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-12)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-12)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-12)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2014-05-08)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2014-05-08)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-05-08)
Studiuj Języków Obcych - konkurs na 10 stanowisk lektora języka angielskiego (2014-05-06)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego (2014-05-06)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza