• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
maj 2016:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-31)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-31)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-05-31)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-05-31)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2016-05-31)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-05-25)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-05-24)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-05-24)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-05-23)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-05-19)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-05-17)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-17)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-17)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-12)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-12)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-12)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-05-12)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-12)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-05-11)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-05-11)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-05-11)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-05-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-05-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-05-11)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-05-11)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-05-09)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-05-09)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-05-09)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-05-09)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-05-09)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-05-09)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko asystenta (2016-05-09)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza