• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
czerwiec 2008:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-30)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-27)
Wydział Nauk Społecznych Stosowanych - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2008-06-25)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-24)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-06-24)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-20)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-20)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-20)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2008-06-20)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-20)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-20)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2008-06-18)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-18)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2008-06-18)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2008-06-18)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2008-06-18)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-18)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-18)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2008-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-06-11)
Wydział Paliw i Energii - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-11)
Wydział Paliw i Energii - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-11)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-03)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2008-06-02)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-02)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-02)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-06-02)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2008-06-02)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza