• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
czerwiec 2009:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-22)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko wykładowcy (2009-06-19)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko wykładowcy (2009-06-19)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko wykładowcy (2009-06-19)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2009-06-19)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko wykładowcy (2009-06-19)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-18)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-06-15)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2009-06-15)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2009-06-15)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2009-06-15)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2009-06-15)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-06-15)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-15)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-06-15)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2009-06-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-05)
Wydział Zarządania - konkurs na stanowisko asystenta (2009-06-05)
Wydział Zarządania - konkurs na stanowisko asystenta (2009-06-05)
Wydział Zarządania - konkurs na stanowisko asystenta (2009-06-05)
Wydział Zarządania - konkurs na stanowisko asystenta (2009-06-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na trzy stanowiska asystenta (2009-06-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2009-06-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-06-05)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2009-06-02)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-02)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-06-02)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza