• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
czerwiec 2016:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-06-28)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-24)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-23)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-06-23)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-06-21)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-06-21)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-06-21)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-21)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-21)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-21)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-17)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-17)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-13)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-06-13)
Studium Wychowania Fizycznego - konkurs na stanowisko instruktora (2016-06-13)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na profesora nadzwyczajnego (2016-06-06)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-02)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-06-02)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-06-02)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-02)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-06-02)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-06-02)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-06-02)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-06-02)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na dwa stanowiska starszego wykładowcy (2016-06-02)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na dwa stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego (2016-06-02)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-06-02)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza