• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
czerwiec 2017:
Wydział Zarządzania - asystent (2017-06-29)
Wydział Zarządzania - profesor nadzwyczajny (2017-06-29)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-06-29)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2017-06-27)
Wydział Humanistyczny - starszy wykładowca (2017-06-26)
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - adiunkt (2017-06-07)
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - profesor nadzwyczajny (2017-06-07)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2017-06-06)
Wydział Odlewnictwa AGH - wykładowca (2017-06-06)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2017-06-06)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2017-06-05)
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor zwyczajny (2017-06-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - 2 stanowiska - asystent (2017-06-05)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - starszy wykładowca (2017-06-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - asystent (2017-06-01)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - asystent (2017-06-01)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - profesor zwyczajny (2017-06-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2017-06-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH asystent naukowy (2017-06-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-06-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2017-06-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent naukowy (2017-06-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor zwyczajny (2017-06-01)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - starszy wykładowca (2017-06-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza