• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
czerwiec 2018:
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2018-06-27)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - profesor nadzwyczajny (2018-06-27)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - asystent (2018-06-27)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2018-06-27)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2018-06-27)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - asystent (2018-06-27)
Wydział Humanistyczny AGH - asystent (2018-06-27)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2018-06-20)
Wydział Odlewnictwa - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2018-06-18)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2018-06-18)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2018-06-18)
Wydział Odlewnictwa - Konkurs na stanowisko adiunkta (2018-06-15)
Wydział Zarządzania AGH - asystent (2018-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - profesor nadzwyczajny (2018-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2018-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH -starszy wykładowca (2018-06-11)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - profesor zwyczajny (2018-06-11)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2018-06-11)
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-06-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt naukowy (2018-06-11)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - adiunkt (2018-06-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - asystent (2018-06-04)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - adiunkt (2018-06-04)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - adiunkt naukowy (2018-06-04)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza