• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
czerwiec 2019:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH -adiunkt (2019-06-28)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH -adiunkt (2019-06-27)
WydziałWiernictwa, Nafty i Gazu AGH - adiunkt (2019-06-27)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2019-06-27)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - adiunkt badawczy (2019-06-26)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - adiunkt (2019-06-24)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - adiunkt (2019-06-24)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent (2019-06-24)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH - adiunkt (2019-06-18)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - starszy wykładowca (2019-06-18)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - starszy wykładowca (2019-06-18)
Wydział Humanistycznego AGH - adiunkt (2019-06-14)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - adiunkt (2019-06-06)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - adiunkt badawczy (2019-06-03)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2019-06-03)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2019-06-03)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2019-06-03)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2019-06-03)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2019-06-03)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2019-06-03)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - asystent (2019-06-03)
Wydział Zarządzania AGH - adiunkt (2019-06-03)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - asystent (2019-06-03)

2019:
sierpień lipiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza