• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
lipiec 2008:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2008-07-21)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2008-07-21)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2008-07-21)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2008-07-21)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2008-07-21)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-07-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2008-07-16)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-07-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-07-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2008-07-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego (2008-07-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2008-07-16)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2008-07-10)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-07-09)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2008-07-09)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-07-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-07-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-07-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2008-07-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2008-07-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-07-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-07-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2008-07-08)
Studium Języków Obcych - konkurs na dwa stanowiska lektora języka angielskiego (2008-07-08)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-07-03)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-07-03)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza