• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
lipiec 2011:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2011-07-14)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko asystenta (2011-07-14)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2011-07-11)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2011-07-11)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na cztery stanowiska adiunkta (2011-07-08)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-08)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-08)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-08)
Wydział Energetyki i Paliw - konkur na stanowisko adiunkta (2011-07-07)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2011-07-07)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2011-07-07)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2011-07-07)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-06)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2011-07-04)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2011-07-04)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2011-07-04)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na 2 stanowiska adiunkta (2011-07-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-08)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-07-08)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2011-07-08)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza