• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
lipiec 2016:
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-07-22)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-07-22)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-20)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-20)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-19)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-07-15)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2016-07-15)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-07-15)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-07-15)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-15)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-15)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - konkurs na stanowisko wykładowcy (2016-07-15)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2016-07-13)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-13)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-12)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-12)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-12)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-07-12)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-07)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-07-07)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-07-07)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2016-07-07)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-05)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-07-01)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-01)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko asystenta (2016-07-01)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-07-01)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-07-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza