• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
lipiec 2017:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - starszy wykładowca (2017-07-24)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2017-07-21)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH - wykładowca (2017-07-17)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2017-07-17)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2017-07-17)
Wydział Odlewnictwa - profesor nadzwyczajny (2017-07-14)
Wydział Odlewnictwa - starszy wykładowca (2017-07-14)
Wydział Odlewnictwa - asystent (2017-07-14)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - adiunkt (2017-07-07)
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - profesor nadzwyczajny (2017-07-05)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - asystent (2017-07-05)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - adiunkt (2017-07-05)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - asystent (2017-07-05)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - adiunkt (2017-07-05)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - adiunkt (2017-07-05)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - asystent (2017-07-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2017-07-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2017-07-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - starszy wykładowca (2017-07-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-07-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2017-07-05)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent naukowo-dydaktyczny (2017-07-05)
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt naukowy (2017-07-03)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - adiunkt naukowy (2017-07-03)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-07-03)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza