• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
paździenik 2016:
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko asystenta (2016-10-28)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-10-28)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-10-25)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-10-25)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-10-25)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-10-24)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-10-24)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-10-18)
UNIEWAŻNIENIE KOMUNIKATU nr 174/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 października 2016 r. (2016-10-25)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-10-18)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-10-18)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-10-12)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-10-12)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-10-07)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-10-07)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-10-07)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-10-07)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-10-07)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-10-06)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza