• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
paździenik 2017:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-10-25)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - profesor nadzwyczajny (2017-10-25)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-10-25)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor zwyczajny (2017-10-24)
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH - profesor nadzwyczajny (2017-10-24)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2017-10-10)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2017-10-10)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH - asystent naukowy (2017-10-09)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH - adiunkt naukowy (2017-10-09)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - asystent (2017-10-09)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - 2 st. - adiunkt naukowy (2017-10-05)
Wydział Zarządzania AGH - adiunkt (2017-10-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2017-10-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2017-10-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2017-10-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2017-10-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2017-10-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - starszy wykładowca (2017-10-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2017-10-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - starszy wykładowca (2017-10-05)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza