• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
paździenik 2018:
Wydział Humanistyczny AGH - adiunkt (2018-10-31)
Wydział Zarządzania AGH - starszy wykładowca (2018-10-30)
Wydział Zarządzania AGH - asystent (2018-10-30)
Wydział Humanistyczny AGH -adiunkt (2018-10-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2018-10-29)
Wydział Zarządzania AGH - adiunkt (2018-10-29)
Wydział Zarządzania AGH - asystent (2018-10-29)
Wydział Zarządzania AGH - asystent (2018-10-29)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH -adiunkt (2018-10-29)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-29)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-29)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-29)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-29)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-24)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-23)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH - adiunkt (2018-10-23)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH - adiunkt (2018-10-23)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH - adiunkt (2018-10-23)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunt naukowo-dydaktyczny (2018-10-19)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-18)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2018-10-15)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-11)
Wydział Zarządzania AGH - adiunkt (2018-10-09)
Wydział Zarządzania AGH - adiunkt (2018-10-08)
Wydział Zarządzania AGH - asystent (2018-10-08)
Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - profesor zwyczajny (2018-10-03)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - profesor zwyczajny (2018-10-03)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent naukowo-dydaktyczny (2018-10-03)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent naukowy (2018-10-03)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - profesor nadzwyczajny (2018-10-03)
Biblioteki Głównej AGH - kustosz dyplomowany (2018-10-01)
Wydział Energetyki i Paliw - adiunkt naukowy (2018-10-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza