• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
grudzień 2015:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-12-23)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta (2015-12-23)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-22)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-12-22)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2015-12-22)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2015-12-16)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-16)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2015-12-16)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego (2015-12-16)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2015-12-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-12-14)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2015-12-14)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-12-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2015-12-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2015-12-14)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2015-12-14)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-12-04)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-12-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko wykładowcy (2015-12-03)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-12-03)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-12-01)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-01)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-01)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2015-12-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2015-12-01)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-01)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-12-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza