Laboratorium multimedialnych stacji roboczych PC

w Centrum Rozwiązań Informatycznych
Akademii Górniczo - Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
pawilon C1, sale 503, 506, 511a i 511b

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Co nowego w laboratorium?

Aktualna zajętość stanowisk w laboratoriach

Przydatne informacje

 

Tomasz Pałac
  Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH
marzec 2023