Układ klawiatury

┌─────┐
│ 2 4 │  2 = Shift, 4 = AltGr + Shift
│ 1 3 │  1 = Normal, 3 = AltGr
└─────┘

┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────┐
│ ~ ˜ │ ! ´ │ @ ¨ │ # ˝ │ $ ¸ │ % ˇ │ ^ ˆ │ & ˘ │ * ˙ │ ( . │ ) ˚ │ _ ˉ │ + ˛ │      │
│ ` ` │ 1 ¡ │ 2 © │ 3 • │ 4 § │ 5 € │ 6 ¢ │ 7 − │ 8 × │ 9 ÷ │ 0 ° │ - – │ = — │⌫ Backspace│
├─────┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬────────┤
│    │ Q  │ W  │ E Ę │ R  │ T  │ Y  │ U  │ I  │ O Ó │ P  │ { « │ } » │ |  - │
│Tab ↹  │ q  │ w  │ e ę │ r  │ t  │ y  │ u  │ i  │ o ó │ p  │ [ ‹ │ ] › │ \  ¶ │
├────────┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴─┬───┴────────┤
│     │ A Ą │ S Ś │ D  │ F  │ G  │ H  │ J  │ K  │ L Ł │ : “ │ " ” │      │
│CapsLock ⇬│ a ą │ s ś │ d  │ f  │ g  │ h  │ j  │ k  │ l ł │ ; ‘ │ ' ’ │   ⏎ Enter│
├──────────┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴──┬──┴────────────┤
│       │ Z Ż │ X Ź │ C Ć │ V  │ B  │ N Ń │ M  │ < „ │ > · │ ? ¿ │        │
│Shift ⇧   │ z ż │ x ź │ c ć │ v  │ b  │ n ń │ m  │ , ‚ │ . … │ / ⁄ │    ⇧ Shift│
├────────┬────┴┬────┴───┬─┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┬─┴─────┼─────┴┬──────┬───────┤
│    │   │    │ sp              nbsp │    │   │   │    │
│Ctrl  │Win ⊞│Alt   │ sp      Space      sp │⇮ AltGr│ ⊞ Win│≣ Menu│Compose│
└────────┴─────┴────────┴───────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┘

Kolorem czerwonym zaznaczono martwe klawisze oraz klawisz Compose.

Powyższy układ jest drobną modyfikacją Racjonalnej polskiej klawiatury — układu klawiatury autorstwa Marcina Wolińskiego.