29.09.2020

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.6


…w laboratorium MOPS.

  • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.6.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:

    • CLion 2020.2.3,
    • IntelliJ IDEA 2020.2.2,
    • PyCharm 2020.2.2.