12.12.2017

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.3


…w laboratorium MOPS.

  • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.3.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:

    • Eclipse IDE for C/C++/Java Developers 4.7.1a,
    • IntelliJ IDEA 2017.3.
    • Oracle JDK 1.8.0_151,