12.03.2018

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.4


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.4.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:

  • Eclipse IDE for C/C++/Java Developers 4.7.2,
  • IntelliJ IDEA 2017.3.4,
  • Oracle JDK 1.8.0_161,
  • Weka 3.8.2.

 • Zostały zainstalowane nowe programy:

  • Anaconda 5.0.1 -- dystrybucja Pythona do zastosowań naukowych,
  • PyCharm 2017.3.3 -- IDE dla Pythona.

 • Poniższe programy zostały usunięte:

  • Code::Blocks,
  • GNU Octave,
  • Qt Creator,
  • TeX Live,
  • TeXstudio.