16.11.2018

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.6


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.6.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:

  • Eclipse IDE for C/C++/Java Developers 2018-09,
  • IntelliJ IDEA 2018.2.5,
  • Node.js 10.13.0,
  • Oracle JDK 1.8.0_191,
  • PyCharm 2018.2.4,
  • Rar 5.6.1,
  • Weka 3.8.3.