29.01.2019

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.7


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.7.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:

  • Eclipse IDE for C/C++/Java Developers 2018-12,
  • IntelliJ IDEA 2018.3.3,
  • Node.js 10.15.0,
  • Oracle JDK 1.8.0_201,
  • PyCharm 2018.3.3.