09.05.2019

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.9


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.9.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:

  • CLion 2019.1.2,
  • IntelliJ IDEA 2019.1.1,
  • Node.js 10.15.3,
  • OpenJDK 1.8.0_212,
  • OpenJDK 11.0.3,
  • PyCharm 2019.1.1,
  • Rar 5.71.