• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium chromatografii gazowej
2 Laboratorium rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej
3 Laboratorium pomiaru niskich aktywności izotopów naturalnych
4 Laboratorium polimerowe
5 Pracownia detektorów gazowych
6 Laboratorium radiochemiczne
7 Laboratorium spektrometrii mas
8 Laboratorium Fizyki Materiałów Funkcjonalych
9 Pracownia obrazowania magnetycznego rezonansu jądrowego
10 Pracownia Bioenergetyki
11 Pracownia mikroskopii sił atomowych i rentgenowskiej

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza