• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium sterowania Pracownia sterowania rozproszonego
2 Laboratorium sterowania Pracownia sterowania cyfrowego
3 Laboratorium Automatyzacji Urządzeń Technologicznych
4 Laboratorium Energoelektroniki
5 Laboratorium Energoelektroniki
6 Laboratorium Elektrotermii
7 Laboratorium Techniki Cyfrowej w Napędzie Elektrycznym
8 Pracownia Sterowania Procesami, Laboratorium Sterowania
9 Pracownia Robotyki i Systemów Wizyjnych, Laboratorium Sterowania
10 Laboratorium Systemów Sterowania Przemysłowego i Automatyki Budynków
11 Laboratorium komputerowe
12 Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych
13 Laboratorium komputerowe
14 Pracownia elektroniki i systemów mikroprocesorowych
15 Pracownia procesorów sygnałowych i mikrokontrolerów
16 Pracownia Modelowania Systemów, Laboratorium Sterowania
17 Laboratorium informatyki w zarządzaniu (326)
18 Laboratorium informatyki w zarządzaniu (307)
19 Laboratorium informatyki w zarządzaniu 217
20 Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych
21 Laboratorium Przetwarzania Obrazów
22 Laboratorium Maszyn Elektrycznych
23 Laboratorium Maszyn Elektrycznych
24 Laboratorium Maszyn Elektrycznych
25 Laboratorium Aparatury Medycznej
26 Laboratorium Sieci Neuronowych
27 LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I SYSTEMÓW POMIAROWYCH
28 Laboratorium Sterowania – pracownia mechatroniki
29 LABORATORIUM CYFROWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH / LABORATORIUM MIERNICTWA CYFROWEGO
30 LABORATORIUM KOMPUTEROWE
31 LABORATORIUM PODSTAW METROLOGII/ LABORATORIUM POMIARÓW BIOMEDYCZNYCH
32 LABORATORIUM PROJEKTOWANIA UKŁADÓW SCALONYCH
33 Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych
34 Laboratorium Fotowoltaiczne
35 Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych
36 Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych
37 Laboratorium robotów mobilnych
38 Laboratorium robotyki
39 Laboratorium urządzeń elektrycznych
40 Laboratorium Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
41 Laboratorium Elektrotechniki
42 Wysokich Napięć i Urządzeń Elektrycznych
43 Laboratorium Ogólne 1
44 Laboratorium Ogólne 2

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza