• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Automatyczny aparat bezpośredniego ścinania firmy Wykeham Farrance

Urządzenie przeznaczone do oznaczania parametrów wytrzymałościowych (parametry całkowite i resztkowe).
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
dr inż. Aleksandra Borecka
(012) 617 46 40
e-mail:labwydz@geol.agh.edu.pl, oborecka@geol.agh.edu.pl
tel/fax. (012) 617 46 50

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza