• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Opracowanie danych pomiarowych (8 stanowisk)

Tzw. „platforma”- komputery wspomagające wykonanie opracowań wyników w postaci elektronicznej; 3 stanowiska z podstawowymi programami przydatnymi w trakcie opracowania danych (np. różne typy regresji, sporządzanie wykresów)
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Anna Wnęk, tel. 617 29 60, AGH Budynek D10, p. 313

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza