• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Inne (11 stanowisk)

Elektroliza, ultradźwięki, próżnia i własności gazów, interferencja fal akustycznych, element Peltiera, ogniwo słoneczne
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Anna Wnęk, tel. 617 29 60, AGH Budynek D10, p. 313

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza