• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Reometr „Reotest 2”

Reometr rotacyjny do badań lepkości dynamicznej płynów i suspensji
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Dr inz. W. Jankowski, tel. 27-69
Dr inz. J. Mocek, tel. 27-68

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza