• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Katalog aparatury

abcćdefghijklłmnoóprsśtuwzźż0-9wszystkie

 

Jednostka:  
1  Rentgenowski fluorescencyjny mikroskop konfokalny
2  10 komputerow PC
3  2 detektory scyntylacyjne 2” x 2” z torem spektrometrycznym w standardzie Camac (PO:LON)
4  2 x. Detektor scyntylacyjny 3x3 cale z torem spektrometrycznym w standardzie Camac
5  Agilent 4395 Network/Spectrum/Impedance Analyzer
6  Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer
7  analizator kulometryczny, mikroskop AFM ze skanerem, spin coater, mikroskop fluorescencyjny
8  Analizator wielokanalowy (karta PC) ,TRUMP – 8k/2k, z oprogramowaniem MAESTRO( ORTEC)
9  Analizator wielokanałowy (karta PC) ,ACE – 1024k, ORTEC, z oprogramowaniem MAESTRO( ORTEC)
10  aparatura Czochralskiego
11  Aparatura do pobierania i selekcji uziarnienia pyłów powietrza
12  aparatura do pomiaru efektu magnetoelektrycznego
13  Aparatura do pomiaru stężenia radonu w powietrzu i powietrzu glebowym
14  Aparatura do pomiaru stężenia radonu w powietrzu i powietrzu glebowym
15  aparatura rentgenowska
16  Aparatura używana w laboratoriach naukowych prowadzących zajęcia + 3 konwertery AC/CA, + 4 multimetry
17  Chromatograf gazowy
18  Chromatograf gazowy
19  Czytnik laboratoryjny TL i sprzężony z nim komputer IBM PC
20  Detektor Geigera-Müllera z cienkim okienkiem mikowym z aparaturą Standard-70 (POLON).
21  Detektor półprzewodnikowy Ge(Li) z torem spektrometrycznym S100 firmy Canberra.
22  Detektor scyntylacyjny 1.5” x 1.5” z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).
23  Detektor scyntylacyjny 3” x 3” z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON) oraz kartą PC analizatora wielokanałowego OXFORD.
24  Detektor scyntylacyjny z cienkim okienkiem z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).
25  Detektor scyntylacyjny z kryształem czułym na niskoenergetyczne promieniowanie gamma.
26  Dyfraktometr rentgenowski Philips
27  Elektryczność i magnetyzm (17 stanowisk)
28  Ewaluacyjne zestawy programowalnych układów logicznych Spartan-3AN
29  Fizyka atomowa i jądrowa (9 stanowisk)
30  Fizyka materii skondensowanej (14 stanowisk)
31  Gazowy detektor proporcjonalny BF3 z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).
32  Gazowy detektor proporcjonalny z cienkim okienkiem berylowym z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).
33  Generator wodoru
34  Generatory sygnałowe
35  HP4292A LCR Meter
36  Inne (11 stanowisk)
37  Klasyczny magnetometr Kerra
38  Klasyczny spektrometr mössbauerowski
39  Komory wzrostowe, lady chłodnicze, wirówki, chłodziarko zamrażarki
40  Krio-cooler
41  Kriostat helowy ze zmienną temperaturą
42  Kriostat przepływowy i kriostat z cewką nadprzewodzącą (7 T)
43  Linia preparacyjna O-18
44  Linia preparacyjna O-18
45  Linia preparacyjna C-13
46  Linia preparacyjna C-13
47  Linia preparacyjna dla uzyskiwania atmosferycznego CO2.
48  Linia preparacyjna dla uzyskiwania CO2 z węglanów rozpuszczonych w próbkach wody.
49  Linia preparacyjna do wytworzenia benzenu z dwutlenku węgla.
50  Linia preparacyjna H-2

ekrany: 1 | 2
ilość pozycji na stronie:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza