• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 KMiW: Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)
2 Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów (AGH-KTL)
3 KMiW: Laboratorium Teorii Maszyn i Mechanizmów
4 KMiW: Laboratorium Wibroakustyki – Akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące AP 022
5 KMiW: Laboratorium badania własności akustycznych materiałów i ustrojów
6 KMiW: Laboratorium badania hałasu przemysłowego
7 KMiW: Laboratorium badania własności uderzeniowych
8 KAP - Laboratorium Rozproszonych Systemów Sterowania
9 KAP - Laboratorium Podstaw Automatyki
10 KAP - Laboratorium Napędów i Sterowań Pneumatycznych
11 KAP - Laboratorium Napędu i Sterowania Hydraulicznego
12 KAP - Laboratorium Układów i Struktur Dynamicznych
13 KAP - Laboratorium Adaptroniki
14 KAP - Laboratorium Systemów Pomiarowych
15 KAP - Laboratorium Badań i Analiz Maszyn i Budowli
16 KAP - Laboratorium Cyfrowych Układów Automatyki
17 KMiW: Laboratorium Akustyki Technicznej – pomieszczenia aparaturowe i pomocnicze
18 KMiW: Laboratorium Akustyki Technicznej – komora bezechowa
19 KMiW: Laboratorium Akustyki Technicznej – komora pogłosowa
20 Laboratorium Urządzeń do Zagęszczania i Scalania Materiałów Drobnoziarnistych
21 Laboratorium Urządzeń Pomiarowych– Pracownia analizatorów optycznych i czujników światłowodowych
22 Laboratorium Maszyn i Urządzeń Przeróbki Plastycznej
23 Laboratorium Urządzeń Dźwigowych
24 Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów i Urządzeń Transportowych
25 Laboratorium Urządzeń do Rozdrabniania i Granulometrii
26 Laboratorium technik smarowniczych
27 Laboratorium płynów eksploatacyjnych i biotribologii
28 Laboratorium badań eksploatacyjnych maszyn
29 Laboratorium tarcia, zużycia, analiz mikroskopowych i wagowych
30 Laboratorium uszczelnień i zastosowania cieczy magnetycznych
31 Laboratorium Tribologii 1
32 Laboratorium robotów przemysłowych
33 Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
34 Laboratorium Napędów Hydrostatycznych
35 Laboratorium Badania Pomp Wirowych
36 Laboratorium Silników Spalinowych
37 Laboratorium Badania Wentylatorów Promieniowych
38 Laboratorium analizy modalnej
39 Laboratorium mechatroniki
40 Laboratorium robotów mobilnych
41 Laboratorium symulacji komputerowej
42 Laboratorium Tribologii 2
43 KMiW: Pracownia Wibromechaniki
44 KMiW: Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu
45 KMiW: Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych
46 KMiW: Laboratorium ergonomii - nr 1
47 KMiW: Laboratorium ergonomii - nr 2
48 KMiW: Laboratorium ergonomii - nr 3
49 Laboratorium komputerowego wspomagania (projektowania) prac inżynierskich
50 Laboratorium wiertarek górniczych
51 Maszyn i urządzeń transportowych
52 Laboratorium obudów zmechanizowanych
53 Laboratorium górniczych kompleksów zmechanizowanych
54 Laboratorium własności skał
55 Laboratorium do badania rozspajania skał zwięzłych i bardzo zwięzłych z wykorzystaniem efektu elektrohydraulicznego
56 Laboratorium maszyn przeróbczych
57 Maszyn i urządzeń transportowych
58 Laboratorium Maszyn Wytrzymałościowych
59 Laboratorium badania narzędzi i organów urabiających oraz oporów urabiania
60 Laboratorium Elastooptyki
61 Laboratorium Tensometryczne
62 Laboratorium Badań Nieniszczących
63 Laboratorium Analiz Numerycznych
64 Technik CNC
65 Laboratorium Spajania Materiałów
66 Laboratorium Obróbki Ubytkowej i Obrabiarek
67 Metrologii i Kontroli Jakości
68 Laboratorium Mechaniki Płynów
69 Laboratorium Urządzeń Ochrony Powietrza
70 Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn 2
71 Urządzenia ochrony wód
72 Podstawowe właściwości fizykochemiczne zawiesin
73 KMiW: Laboratorium Inżynierii Dźwięku
74 KAP - Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych i Bioniki
75 KAP - Laboratorium Sterowania Układami Biomechanicznymi
76 KAP - Laboratorium Układów Mechatronicznych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza