• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D11
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 100
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Fizyka Techniczna, rok 4 i 5 , 7 grup, grupy 8 osobowe
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, 4 grupy, grupy 6 osobowe.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Rozwijanie metod analitycznych spektrometrii rentgenowskiej dla potrzeb badania tkanek oraz płynów ustrojowych człowieka, próbek środowiskowych i cienkich warstw. Analiza pierwiastków głównych, śladowych i ultraśladowych w próbkach geologicznych, środowiskowych, tkankach i płynach ustrojowych człowieka oraz próbkach biologicznych.
Oferta usługowa:
Pobieranie pyłów powietrza za pomocą impactora. Analiza pierwiastkowa. Analiza ultraśladowych zawartości pierwiastków w próbkach środowiskowych, płynach ustrojowych człowieka, materiałach biologicznych. Analiza pierwiastkowa próbek geologicznych, biologicznych i pyłach powietrza. Mikroanaliza rentgenowska dzieł sztuki i obiektów archeologicznych.
Osoba kontaktowa:
Marek Lankosz, lankosz@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza