• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium pomiaru niskich aktywności izotopów naturalnych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D11
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 2
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1. Fizyka techniczna III rok WFiIS (3 grupy po 4-5 osób)
2. Fizyka medyczna III rok WFiIS (10 grup po 4-5 osób)
3. Prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Oznaczenia niskich aktywności izotopu 14C w różnych typach próbek ( gazowe, ciekłe i stałe związki organiczne i nieorganiczne) bez wzbogacenia izotopowego (niepewność na poziomie 0.7 pmc).
2. Pomiar niskich aktywności izotopu 3H w próbkach wody po uprzednim wzbogaceniem izotopowym (niepewność na poziomie 0.3-0.5 TU).
3. Pomiar promieniotwórczości izotopów uranu (234U, 238U), toru (230Th, 232Th) oraz ołowiu (210Pb) w próbkach środowiskowych (woda, węglany, osady).
Oferta usługowa:
1. Badania stężenia trytu w próbkach wody dla celów hydrologii i geologii;
2. Badania aktywności 14C w węglanach rozpuszczonych w wodzie lub w postaci stałej w zastosowaniu do różnych zagadnień hydrologicznych, geologicznych i ochrony środowiska;
3. Datowanie radiowęglowe dużych próbek organicznych;
4. Pomiary 14C w atmosferycznym CO2.
5. Datowanie osadów węglanowych z wykorzystaniem metody 234U/232Th
6. datowanie osadów z wykorzystaniem metody 210Pb
Osoba kontaktowa:
dr inż. Tadeusz Kuc tel: 012 617 2979, e-mail: kuc@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza